Modernizacja wózków

Posiadamy możliwości techniczne oraz uprawnienia do dokonywania zmian konstrukcyjnych wózków widłowych, jak skracanie masztów, montaż hydrauliki pod dodatkowy osprzęt, montaż dodatkowego oświetlenia, czy elektronicznych elementów sterowania. W zakresie prac modernizacyjnych znajduje się również przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego.