Wynajem wózków widłowych

 rodzaj wózka1 dzień1 tydzień1 miesiąc
przy wynajmie
1-3 mięsięcy
1 miesiąc
przy wynajmie
3-6 miesiecy
TECHNIKA MAGAZYNOWA
wózek unoszący ręczny
2,0 - 2,5 t
30 zł 180 zł 650 zł 550 zł
wózek unoszący
1,6 - 2,0 t
80 zł 420 zł 1400 zł 1300 zł
wózek wysokiego unoszenia
1,6 - 2,0 t
100 zł 460 zł 1600 zł 1400 zł
wózek z wysuwanym masztem
1,4 - 2,0 t
160 zł 790 zł 2900 zł 2700 zł
WÓZKI ELEKTRYCZNE
wózek trzykołowy
24V
1,0 - 1,5 t
110 zł 600 zł 2100 zł 1900 zł
wózek trzy lub czterokołowy
48V
1,5 - 2,0 t
130 zł 790 zł 2300 zł 2100 zł
wózek czterokołowy
80V
1,6 - 2,5 t
150 zł 890 zł 2700 zł 2500 zł
wózek czterokołowy
80V
3,0 - 4,5t
170 zł 940 zł 2900 zł 2700 zł
WÓZKI SPALINOWE DIESEL/LPG
wózek czterokołowy
diesel / LPG
1,6 - 2,0 t
150 zł 770 zł 2300 zł 2100 zł
wózek czterokołowy
diesel / LPG
2,5 - 3,0 t
210 zł 890 zł 2900 zł 2700 zł
wózek czterokołowy
diesel / LPG
4,5 t
290 zł 1240 zł 4200 zł 3800 zł
wózek czterokołowy
diesel
6,0 - 8,0 t
NA ZAPYTANIE NA ZAPYTANIE NA ZAPYTANIE NA ZAPYTANIE

ceny w PLN bez podatku VAT

1 dzień = 1 dzień kalendarzowy
1 tydzień = 7 dni kalendarzowych
1 miesiąc = 1 miesiąc kalendarzowy

Cena na wózki o podnoszeniu powyżej 6000 mm wg indywidualnej oferty
Cena obejmuje jedną zmianę pracy do 1200 mh rocznie
Cena nie obejmuje transportu, napraw szkód powstałych z winy użytkownika, ubezpieczenia